CASE.

案例


電動掃地車


____________________________________________________________________


服務客戶:福臨門電動車

案例名稱:電動掃地車

服務類別:外觀設計、結構設計

____________________________________________________________________


——Background

      項目背景

這是一款現有產品的全新開發,委托方希望該產品能夠形成自身的產品設計風格,凸顯其產品品牌。——Insight

      項目洞見

設計團隊對本車在實際工作環境情況下的使用狀態進行充分的了解和分析,我們首先思考如何優化設備在打掃過程中的操作體驗,了解不同的清潔工如何操作這個產品,思考如何優化產品在使用過程中各種使用狀態。——Solution

      項目解決

規劃了產品的設計語言,產品外觀采用標準的中國紅,凸顯了企業的產品品牌。